Polityka Prywatności dla MEEPLES LTD

MEEPLES LTD ("my", "nas", lub "nasza") prowadzi stronę internetową krakow.meeples.cafe („Usługa”). Niniejsza strona informuje Cię o naszych zasadach dotyczących zbierania, używania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach, jakie z tymi danymi związane.

Korzystamy z Twoich danych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie informacji od klientów i odwiedzających stronę. Oprócz Usługi niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób MEEPLES LTD zbiera, używa, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od klientów i odwiedzających naszą kawiarnię.

Dane identyfikacyjne osobiste:

Możemy zbierać dane identyfikacyjne osobiste od klientów i odwiedzających naszą kawiarnię na różne sposoby, w tym, lecz nie ograniczając się do, podczas gdy odwiedzają naszą kawiarnię, składają zamówienie, subskrybują nasz biuletyn, wypełniają formularz lub wchodzą z nami w interakcję w inny sposób. Możemy zbierać informacje takie jak imię, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu i informacje dotyczące płatności. Będziemy zbierać dane identyfikacyjne osobiste od klientów i odwiedzających, jeśli dobrowolnie przekażą nam takie informacje.

Dane nieidentyfikujące osobiste:

Możemy zbierać dane nieidentyfikujące osobiste o klientach i odwiedzających za każdym razem, gdy wchodzą w interakcję z Usługą lub odwiedzają Meeples Cafe Kraków. Dane nieidentyfikujące osobiste mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera lub urządzenia oraz informacje techniczne dotyczące sposobu połączenia z Usługą lub kawiarnią, takie jak system operacyjny i dostawcy usług internetowych wykorzystywanych.
Jak używamy zebranych informacji:

MEEPLES LTD może zbierać i używać danych osobowych klientów i odwiedzających w następujących celach:
  • W celu poprawy obsługi klienta: udostępnione informacje pomagają nam bardziej efektywnie reagować na żądania obsługi klienta.
  • W celu dostosowania doświadczenia klienta: możemy wykorzystywać informacje w ogólnym ujęciu, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci jako grupa korzystają z usług i zasobów dostarczanych w Meeples Cafe Kraków.
  • W celu przetwarzania transakcji: możemy wykorzystać informacje, które klienci podają podczas składania zamówienia, aby dostarczyć usługę związana z tym zamówieniem. Nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do świadczenia usługi.
  • W celu wysyłania okresowych e-maili: możemy wykorzystać adres e-mail do wysyłania informacji i aktualizacji dotyczących zamówień. Może on również być używany do odpowiadania na zapytania, pytania i/lub inne prośby. Jeśli klienci zdecydują się zapisywać się do naszej listy mailingowej, otrzymają e-maile, które mogą zawierać wiadomości dotyczące wiadomości firmowej, aktualizacji, informacji o produktach lub usługach, itp.

Jak chronimy Twoje informacje:

Przyjmujemy odpowiednie praktyki zbierania danych, przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcji i danych przechowywanych w naszej bazie danych użytkowników.

Udostępnianie Twoich informacji osobistych:

Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie wynajmujemy informacji identyfikujących osobowość klientów ani odwiedzających osobom trzecim. Możemy udostępniać ogólne zanonimizowane dane demograficzne, które nie są powiązane z żadnymi informacjami identyfikującymi osobę, dotyczące odwiedzających i klientów naszym partnerom biznesowym, zaufanym stowarzyszonym oraz reklamodawcom w celach wymienionych powyżej.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności:

MEEPLES LTD zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. Gdy to zrobimy, zmodyfikujemy datę aktualizacji na dole tej strony. Zachęcamy klientów i odwiedzających do częstego sprawdzania tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami i pozostania informowanym o tym, w jaki sposób pomagamy chronić dane osobowe, które zbieramy. Akceptujesz i zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie tej polityki prywatności i zapoznanie się z jej zmianami.

Twoja akceptacja niniejszych warunków:

Korzystając z tej kawiarni, wyrażasz zgodę na niniejszą politykę. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, prosimy o niekorzystanie z naszej kawiarni. Kontynuowanie korzystania z kawiarni po opublikowaniu zmian w tej polityce będzie uznawane za akceptację tych zmian.

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, praktyk tej kawiarni lub swoich interakcji z tą kawiarnią, prosimy o kontakt z nami:

Telefon: +48453383606
E-mail: krakow@meeples.cafe
Adres: Karmelicka 9, 31-133 Kraków, Polska

Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana 16 marca 2024 roku.

© 2021 Meeples and Coffee